maluna

0773-5868086
您当前的位置:MAULUNA首页 > 宝石类 > 蓝宝石 > 伊拉卡卡皇家蓝宝石

伊拉卡卡皇家蓝蓝宝石

蓝宝石(Sapphire)和红宝石互为姐妹宝石,他们都属于刚玉矿物,是除了钻石以外地球上最硬的天然矿物,基本化学成份都为氧化铝。

编号:
种类:蓝宝石
重量:
参考价格:¥0.00  对它感兴趣,请点击这里联系我们

伊拉卡卡皇家蓝蓝宝石
伊拉卡卡皇家蓝蓝宝石
伊拉卡卡皇家蓝蓝宝石
伊拉卡卡皇家蓝蓝宝石